Kulšanas talka Skrundas apkārtnē, [193-?],
Kuldīgas novads
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Skrundas pagasts