Iesvētības Vecbornē, [1943?],
Kaplavas pagasts
Ķemeri. Rihards un Erna Kalcenavi, 1936-08-16,
Jūrmala
Grupas foto pie Rugāju stacijas, 1930,
Rugāju pagasts
Lauku muzikanti, [192?]
Neatpazīts vīrietis no Tukuma, [193?],
Tukuma pilsēta
Neatpazīta vīrieša salonportrets, [19--],
Talsu pilsēta