Lieģu muiža, [193-],
Tadaiķu pagasts
Jānis Dambis, 1927,
Rīga
Jānis Eduards Lēze, [196-],
Baldones pagasts
Ogresgala pagasta ''Jaunuteļu'' mājas, [19--?],
Ogresgala pagasts
Ogresgala pagasta ''Jaunuteļu'' mājas, [19--?],
Ogresgala pagasts
Ogresgala pagasta ''Lāčumuskas'', [19--],
Ogresgala pagasts
Pie Velna alas Krimuldā, 1927.07.24,
Siguldas pilsēta
Sigulda. Ekskursantu nams, 1931,
Siguldas pilsēta