Ārlavas luterāņu baznīca, [193-],
Ārlavas pagasts
Ārlavas luterāņu baznīca, 2004,
Ārlavas pagasts
Ārlavas luterāņu baznīca. Kancele, 2004,
Ārlavas pagasts