Divu sieviešu un vīrieša portrets, [195-?],
Lazdukalna pagasts
Vaivodu ģimenes portrets dārzā, 1962,
Lazdukalna pagasts
Sieviete pie ābeles, [196-],
Zemītes pagasts
Vaivodu ģimene, 1970,
Zemītes pagasts
Zemītes lauktehnikas kolektīva talka, [198-],
Zemītes pagasts
Pie Pērses udenskrituma, 1938,
Pļaviņu pilsēta
Pērses ūdenskritums, 1963,
Kokneses pagasts
Smaida Vankina pie "Fauna avota", 1958,
Kokneses pagasts
Pērses ūdenskritums, 1962,
Kokneses pagasts
Daugava pie Aizkraukles, 1936,
Aizkraukles pilsēta
Dabas skats, [193-],
Pļaviņu pilsēta
Tomu māju saimnieki, [192-],
Aizkraukles pagasts