Bēres Kārsavas kapos, 1939-11-28,
Kārsavas pilsēta
Austra, 1943-03-01,
Rīga
Cesvaines pagasts. Silzemnieki, [19--],
Cesvaines pagasts
Mežu dienas pie mežsarga V. Vitkausa, 1935-05-11,
Pāles pagasts
Neatpazītas cilvēku grupas portrets, [19--],
Cēsu pilsēta