Berta-Anete un Rūdolfs Terinki, [190-],
Daugavpils
Berta - Anete Terinka, [190-],
Daugavpils
Māsas Emma un Berta Terinkas, [190-],
Daugavpils
Berta Terinka, Oļa un Makss, [190-],
Daugavpils
Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Grass kundze ar meitu Emmu, [19--],
Gaujienas pagasts
Grass kundze, [19--],
Lejasciema pagasts
Emma Breņķe, [192-?],
Daugavpils
Divas Emmas, [193-?],
Daugavpils
Emma Hrižaņenoka, [1911?],
Liepāja
Gustavs un Emma Ozoliņi, [190-],
Liepāja
Riteņbraucēji, [19--]
Rūdolfs Terinks sanatorijā, [193-?],
Cēsu pilsēta