Grupa Cēsu karavīru sanatorijā, 1937-09-10,
Cēsu pilsēta
Grupa Cēsu karavīru sanatorijā, 1937-09-10,
Cēsu pilsēta
Rīga. Demonstrācija, [195-],
Rīga
Kaucmindes mājturības skola, 1930,
Rundāles pagasts
Kaucmindes mājturības skolas izlaidums, 1931-06-19,
Rundāles pagasts
Pelde pēc pirts Tiskādas upītē, [192-?],
Sokolku pagasts
Rīga. 1. maija demonstrācija, 1951-05-01,
Rīga
Ābolu novākšanā, 1937-10-13,
Skrīveru novads
Emīlija Bandziņa, [195-],
Kazdangas pagasts
Emīlija Bandziņa, [195-],
Siguldas pilsēta