Rīga. Ķeizardārzs, [19--?],
Rīga
Rīga. Strēlnieku dārzs, 1937-05-11,
Rīga