Atpūtas brīdī Jaunpiebalgas krogā , 1931,
Jaunpiebalgas novads
Strenču gājēju trošu tilts, [196-?],
Strenču pilsēta
Grupa Bīriņu krustojumā, [196-?],
Limbažu novads
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Drustu pagasts
Māmuliņa, 1927,
Drustu pagasts
Trejmeitiņas, [193-?],
Drustu pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [193-?],
Drustu pagasts
Karlīna Lāce, dzimusi Ķego, [193-],
Drustu pagasts