Skolēni un vecāki ar ziediem, [196-],
Asūnes pagasts
Bēres Latgalē, [194-]
Jāzepa Eisaka bēres, [197-],
Asūnes pagasts
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Silajāņu ārsta punkts, 1931,
Silajāņu pagasts
Ņina Merkulova, 1932,
Rīga
Jadviga Opincāne, 1933,
Rīga
Ņina Merkulova, 1934,
Rīga
Nadežda Merkulova, 1929,
Rīga
Silajāņu pagasts. Dārza darbos, 1935,
Silajāņu pagasts
Gaviezes aizsardzes, 1936-08-16,
Gaviezes pagasts