Rīga. Pastaiga, [193-],
Rīga
Leimaņi. J. Pormaļa tirgotava, [192-?],
Leimaņu pagasts
Dravnieku pamatskolas skolotāji un skolēni, [196-],
Stabulnieku pagasts
Marija Lapiņa, [193-],
Lielplatones pagasts