Līgotāji pie baznīcas Ērgļos, 1933-06,
Ērgļu pagasts
Rūdolfa Blaumaņa tēvs un māte, [192-],
Ērgļu pagasts
Liepāja. Kūrmāja, 1934,
Liepāja
Jumurdas muižas pils klēts, [193-],
Jumurdas pagasts
Talcinieku grupa pie siena vezuma, [194-?],
Rucavas pagasts
Amatas grava pie Kārļiem, [193-],
Drabešu pagasts
Rucavnieks un rucavniece ar kokli, [193-?],
Rucavas pagasts
Rucavas jauktā kora dziedātājas , 1910,
Rucavas pagasts
Rucavnieces tautastērpos, [192-?],
Rucavas pagasts