Inčukalna stacija, 1956-04-01,
Inčukalna novads
Iesvētības Vecbornē, [1943?],
Kaplavas pagasts