Ķemeri. Rihards un Erna Kalcenavi, 1936-08-16,
Jūrmala
Grupas foto pie Rugāju stacijas, 1930,
Rugāju pagasts
Dobelniece, [193?],
Dobeles pilsēta