Nīkrāces pagasts. Bēres, 1957,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Dzeldas ciems, [197-],
Nīkrāces pagasts
Bejas pamatskolas skolotāju personāls, [19--],
Jaunalūksnes pagasts