Taurenes pagasts. Dzīvojamā ēka, 1928,
Taurenes pagasts
"Siliņu" mājas Sātiņu pagastā, 1945,
Novadnieku pagasts
Zaņas upe, [194-],
Pampāļu pagasts
Pampāļu dzirnavu dīķis, 1934-06,
Pampāļu pagasts
Striķi. Sievietes, 1922,
Zvārdes pagasts
Striķi. Lauku sieviete, [192-],
Zvārdes pagasts
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Kauguri. Lauku sievietes apsēj dārzu, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Lejas Sūbru" mājas, 1932,
Kauguru pagasts
Pārvietošanās ar plostu pa Gauju, [192-?],
Strenču novads
Strenči. Traktieris "Pie baltā gaiļa" , [192-?],
Strenču pilsēta
Vecpiebalga. "Dzērvēnu" saimes ļaudis, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas , 1928,
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas , 1928,
Kauguru pagasts