Kartupeļu lasīšana, [192-?],
Strenču novads
Meža sēšanas darbi, [192-?],
Strenču novads
Siena vešana , [192-?],
Strenču novads
Kulšanas talka, [192-?],
Strenču novads
Kulšanas talka, [193-?],
Strenču novads
Cukurbiešu novākšana, [192-?],
Strenču novads
Kauguri. Launags "Mičkēnu" mājās , [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. Govju aploks, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, [192-],
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, 1939,
Kauguru pagasts
Kauguri. "Mičkēnu" mājas, 1924,
Kauguru pagasts
Kauguri. Launags "Mičkēnu" mājās, [1934?],
Kauguru pagasts
Kauguri. Launags "Mičkēnu" mājās, [192-],
Kauguru pagasts
Valmiera. Atpūta dārzā, 1032-08,
Valmiera