Augstkalne. Mežmuižas pils, 1935,
Augstkalnes pagasts
Augstkalne. Zemnieku saimniecības pagalms, [193-?],
Augstkalnes pagasts
Augstkalne. Mājas "Vilkaiši" iemītnieki, 1925,
Augstkalnes pagasts
Augstkalne. Mājas "Vilkaiši" iemītnieki, 1926,
Augstkalnes pagasts
Augstkalne. Mājas "Vilkaiši" iemītnieki, 1929,
Augstkalnes pagasts
Augstkalne. Mājas "Vilkaiši" iemītnieki, 1930,
Augstkalnes pagasts