Augstkalnes luterāņu baznīca, 2010,
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes luterāņu baznīca. Altāris, 2010,
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes luterāņu baznīca. Kancele, 2010,
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes luterāņu baznīca, 2010,
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes luterāņu baznīca, 2010,
Augstkalnes pagasts