Bēnes muižas ūdensdzirnavas, [192-?],
Bēnes pagasts
Bēnes muižas ūdensdzirnavas, [192-?],
Bēnes pagasts
Bēnes pagasts. Bēnes dzirnavezers, [193-?],
Bēnes pagasts
Bēnes dzirnavas, [192-],
Bēnes pagasts