Bauņu muižas kungu māja, 2008,
Matīšu pagasts
Bauņu muižas izpostītais parks, 2008,
Matīšu pagasts
Bauņu muiža, [1925],
Matīšu pagasts