Ādolfs un Rozālija Smeiļi, [197-],
Skrīveru novads
Strenči. Līdumu līšana, [193-],
Strenču novads
Neretas lauki, [192-],
Neretas novads
Zemes aršana, [193-],
Neretas novads
Nīkrāces pagasts. Lauku ainava, [197-],
Nīkrāces pagasts
Pavasara sējas darbi p/s "Nīkrāce", [197-],
Nīkrāces pagasts
Kartupeļu novākšana p/s "Nīkrāce", [197-],
Nīkrāces pagasts
Arkls, [192-]
Vīnogulāju siltumnīcas Pūrē, [193-],
Pūres pagasts