Kuldīgas novads. Fotokolāža, [191-],
Kuldīgas novads
Virkas muiža, 1935,
Kuldīgas pilsēta