Striķu muižas Kungu māja, 1917-05,
Zvārdes pagasts
Striķu muiža, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muiža, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas pagraba telpa, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas saimniecības ēkas, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas saimniecības ēkas, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas saimniecības ēka, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas saimniecības ēka, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts
Striķu muižas saimniecības ēka, 2011-05-22,
Zvārdes pagasts