Ķemeri, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Paviljons, [192-],
Jūrmala
Lapene Vīgantes estrādes parkā, [195-],
Jaunjelgavas novads
Sveiciens no Ķemeriem!, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Slokas ezers, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Atpūtas vieta, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Kafijas paviljons, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Sēravotiņš, [192-],
Jūrmala
Ķemeri. Sēravotiņš, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Paviljons, [190-],
Jūrmala
Ķemeri. Sēravota paviljons, [193-],
Jūrmala