Ķemeri. Parks, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Mīlas saliņa, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Sēra avotiņš, [192-],
Jūrmala
Skats Ķemeru parkā, [192-],
Jūrmala
Baldone. Parka ainava, [193-],
Baldones pilsēta
Ķemeri. Meža sēravots, [193-],
Jūrmala