Kovšu ezers, [193-?],
Rēzekne
Ludza, [193-?],
Ludzas pilsēta
Sapas ezera pārrautais dzirnavu dambis, 1962-07,
Kauguru pagasts
Sapas ezers rudenī, 1960-10,
Kauguru pagasts
Smiltene. Tepera ezers, [190-],
Smiltenes pilsēta
Dubuļu ezers, [193-?],
Kastuļinas pagasts
Cārmaņa ezers, [193-?],
Aulejas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupa, [193-],
Ludzas novads
Cilvēku grupa pie ezeŗa, [193-],
Ludzas novads
Aglonas bazilika, [193-],
Aglonas pagasts
Talsi, [197-],
Talsu pilsēta
Talsi, [196-],
Talsu pilsēta