Sasmakas ezers , 1935,
Valdemārpils pilsēta
Sasmakas ezers, 1938,
Valdemārpils pilsēta
Kazdanga, [193-?],
Kazdangas pagasts
Celīšu kalns Vijciemā, [192-?],
Vijciema pagasts
Laidzes ezers Laidzes pagastā, [193-?],
Laidzes pagasts
Laidzes pagasts. Mācītājmuižas ezers, [193-?],
Laidzes pagasts
Alsviķu pagasts. Strautiņu ezers, 1938,
Alsviķu pagasts
Kandavas pagasts. Līgas dzirnavu ezers, [193-?],
Kandavas pagasts
Odzes ezers, 1930,
Aiviekstes pagasts
Odzes ezers, 1930,
Aiviekstes pagasts
Veclaicene. Drusku pilskalns, [193-?],
Veclaicenes pagasts
Veclaicene. Ainava ar ezeru, [192-?],
Veclaicenes pagasts
Raipala ezers Veclaicenes pagastā, [193-?],
Veclaicenes pagasts
Tepera ezers Smiltenē, 1920,
Smiltenes pilsēta
Veclaicene. Ainava ar ezeru nokalnē, 1936,
Veclaicenes pagasts
Trikāta. Trikātas ezers, [192-],
Trikātas pagasts