Ķīšu klostera vārti Valgundē, [192-],
Valgundes pagasts
Ķīšu klostera vārti Valgundē, [192-],
Valgundes pagasts