Kauguru ciema jauktais koris, 1989-06,
Beverīnas novads
Bērnudārza "Pasaciņa" deju kolektīvs, 1989-06,
Beverīnas novads