Aizupes muižas pils , 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muižas pils fragments, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Spirta brūzis, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muižas pils, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Saimniecības ēka, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Dzīvojamā ēka, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Saimniecības ēka, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Saimniecības ēka, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Dzīvojamā ēka, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muižas parka tūju aleja, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muižas pils, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Saimniecības ēka, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Kūts, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Saimniecības ēka, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Saimniecības ēka, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Saimniecības ēka, 2008,
Vānes pagasts
Aizupes muiža. Saimniecības ēka, 2008,
Vānes pagasts