Aknīstes katoļu baznīca , 2010,
Aknīstes pilsēta
Aknīstes katoļu baznīca, 2010,
Aknīstes pilsēta
Aknīstes katoļu baznīca, 2010,
Aknīstes pilsēta
Aknīstes katoļu baznīca. Kancele, 2010,
Aknīstes pilsēta
Aknīstes katoļu baznīca. Kancele, 2010,
Aknīstes pilsēta
Aknīstes katoļu baznīca. Iekšskats, 2010,
Aknīstes pilsēta
Aknīstes katoļu baznīca, 1979,
Aknīstes pilsēta