Asares luterāņu baznīca, 2005,
Asares pagasts
Asares luterāņu baznīca, 1979,
Asares pagasts
Asares luterāņu baznīca. Tornis, 1979,
Asares pagasts