Asares muiža. Saimniecības ēka, 2010,
Asares pagasts
Asares muižas kungu mājas drupas, 2010,
Asares pagasts
Asares muižas kungu mājas drupas, 2010,
Asares pagasts
Asares muižas saimniecības ēkas, 2010,
Asares pagasts
Asares muižas saimniecības ēkas, 2010,
Asares pagasts
Asares muižas saimniecības ēkas, 2010,
Asares pagasts
Asares muižas muižnieku kapliča, 2010,
Asares pagasts
Asares muiža, [192-],
Asares pagasts