Viesību galds, [193-?],
Valmiera
A.Daņilova kāzas, [193-],
Rīga
Grāmatas koplasīšana ziemassvētkos, [198-?],
Burtnieku pagasts