Balvu pareizticīgo baznīca, 2010,
Balvu pilsēta
Baznīcas Balvos, 1915,
Balvu pilsēta