Ventspils. Mola bāka, [193-],
Ventspils
Ventspils. Mols ziemā, [193-],
Ventspils
Liepāja. Bāka, [192-],
Liepāja
Liepāja. Zvejnieku osta, 1935,
Liepāja
Miķeļbāka, 1936,
Tārgales pagasts
Slīteres bāka, 1913,
Dundagas pagasts
Ventspils. Loču tornis, [19--],
Ventspils
Ventspils mols, [19--],
Ventspils
Ventspils dienvidu mola bāka, [19--],
Ventspils
Ventspils. Loču tornis, [19--],
Ventspils
Ventspils. Loču tornis, [19--],
Ventspils
Roja. Viļņlauža bāka, [193-],
Rojas pagasts
Pie Kolkas bākas, [193-],
Kolkas pagasts
Pie Kolkas bākas zvana, [193-],
Kolkas pagasts
Pie Kolkas bākas, [193-],
Kolkas pagasts
Užavas bāka, [193-],
Užavas pagasts