Ēveles luterāņu baznīca, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīcas interjers, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīcas interjers, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīca, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīcas interjers, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīca, [192-?],
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīca,
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīca, 1977,
Ēveles pagasts
Ēveles baznīca, [192-],
Ēveles pagasts
Ēveles luterāņu baznīca, [190-?],
Ēveles pagasts
Iesvētības Ēveles baznīcā, [193-?],
Ēveles pagasts