Kombuļu pagasts. Kombuļu muiža, 1932,
Kombuļu pagasts
Kombuļu pagasts. Kombuļu muiža, 1933-09,
Kombuļu pagasts