Augstkalnes pagasts. Pilngadības svētki, 1963,
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes pagasts. Pilngadības svētki, 1963,
Augstkalnes pagasts
Augstkalnes pagasts. Pilngadības svētki, 1963,
Augstkalnes pagasts
Dravnieku pamatskolas skolotāji un skolēni, [196-],
Stabulnieku pagasts
Medņu ģimene, 1940,
Rīga
Pie Svitenes skolas atbraucis automobilis, [193-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts, Liepara muižā, [193-?],
Svitenes pagasts