Iecava. Grupas portrets, [193-],
Iecavas novads
Izrāde "Sprīdītis", 1954-03-06,
Skaistkalnes pagasts