Rīga. Pilsētas kanāls , [19--?],
Rīga
Rīga. Pilsētas kanāls , [1903?],
Rīga
Trompetists, [193-?]
Liepājas centrs pēc kara, [194-],
Liepāja
Rīga. Pilsētas kanāls, [1934?],
Rīga
Rīga. Pilsētas kanāls, [19--?],
Rīga
Brizules muižas ļaudis. Kāzas, [191-?],
Tukuma pilsēta