Puncuļu pamatskola, 1924,
Briģu pagasts
Opekalns, [193-?],
Jaunlaicenes pagasts
Romeškalns, [193-?],
Veclaicenes pagasts
Mājturības kursi Valmierā, [193-?],
Valmiera
Mājturības kursi Valmierā, [193-?],
Valmiera
Alūksne, [193-?],
Alūksnes pilsēta
Tirzas luterāņu baznīca, [191-?],
Tirzas pagasts
Abrene, 1937
Abrene, [193-]
Alūksne. Paviljons Tempļa kalnā, [193-?],
Alūksnes pilsēta
Alūksne. Jēkaba Kreiļa alus darītava, [193-],
Alūksnes pilsēta
Biškopība, [193-?],
Valmiera