Valmieras pilsētas karogs un tā autori, 1997-10-23,
Saulkrastu pilsēta
Skrunda. Drēbnieks, [193-],
Skrundas pilsēta