Limbaži. Torņa iela, [191-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Tirgošanās Torņa ielā, [192-],
Limbažu pilsēta
Limbaži. Torņa iela, 2010,
Limbažu pilsēta
Limbažu ugunsdzēsēju depo tornis, 1927,
Limbažu pilsēta