Dobele. Mācītāja Bīlenšteina muiža, [193-],
Dobeles pilsēta