Skautu grupa pie Gaujas, [192-?],
Strenču novads
Skautu nometne, [192-?],
Strenču novads
Skauti, [192-?],
Strenču novads
Skautu grupa pie telts, [192-?],
Strenču novads
Talsu skautu grupa, [193-],
Talsu pilsēta
Latvija. Skauti, [193-]
Jūrmala. Skauti, 1938,
Jūrmala
Rīga. Jaunatnes svētki, [192-],
Rīga
Jūrmala. Skauti, 1938,
Jūrmala
Jūrmala. Skauti, 1938,
Jūrmala
Alūksne. Armijas un virsnieku parāde, [192-],
Alūksnes pilsēta