Zvārtavas pils, [190-?],
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas pils, 2010,
Gaujienas pagasts
Zvārtavas muižas pils, [193-?],
Gaujienas pagasts
Grupas portrets pie Zvārtavas muižas pils, [19--],
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas pils, [194-],
Zvārtavas pagasts
Zvārtavas muižas pils, [194-],
Zvārtavas pagasts