Smiltene. Ugunsdzēsēju depo, [200-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Ugunsdzēsēju depo, [192-?],
Smiltenes pilsēta
Strenči. Ugunsdzēsēju sacensības, [192-?],
Strenču pilsēta
Strenči. Ugunsdzēsēju depo , [192-?],
Strenču pilsēta
Kandava. Ugunsdzēsēju depo, 2008,
Kandavas pilsēta
Limbaži. Tirgošanās Torņa ielā, [192-],
Limbažu pilsēta